top of page

לרכישה -

 • תל אביב של פעם

  50$
  תקף לשנה אחת
  • אבא שלי יעקב שבתאי
  • ציפור בחדר: תרצה אתר
  • מחכים לגודיק
 • תל אביב של פעם מתנה

  50$
  תקף לשנה אחת
  • אבא שלי יעקב שבתאי
  • ציפור בחדר: תרצה אתר
  • מחכים לגודיק
 • חיים שלמים

  50$
  תקף לשנה אחת
  • שמוניסטים
  • עד קצה הזריחה
  • הגלויה האחרונה
  • צפייה בשלושת הסרטים ובשיחות הזום עם היוצרים
 • יעל קיפר ורונן זרצקי

  50$
  תקף לשנה אחת
  • אמא ילדה
  • החול והים
  • ראיתי ציפור
 • רות שלוין

  0$
  תקף לשנה אחת
  bottom of page